ritornello  

A voi un gol,a voi un gol,a voi un gol
Se no a stag mel .

strofa  

Am pies la Fifa, al balon d’or,
la Champions League,al gol non gol

Ma anghè gnan mel ca g’ho un fiol masc
e sarò al peder d’un fuoriclas.

E quand ariva al sabet dop mesdè
a voi cal soga cuma dig me.

ritornello

A voi un gol,a voi un gol,a voi un gol
Se no a stag mel. A voi un gol …

strofa  

A ghè la sfiga clà m’ha guardè
a ghè da dir cal fa fadiga
a der un chels per al drit

Ma me gnint, per me le bon
sal met su un po’ ad grinta
al sarà un campion.

E quand ariva al sabet dop mesdè
a voi cal soga cuma dig me.

ritornello

A voi un gol,a voi un gol,a voi un gol
Se no a stag mel. A voi un gol …

strofa

Vè papi ascoltom mè
a go da der’t un dispiaser
me andeva più luntera a pès
e a voi ander col nono al laghet

tut’ al dè al laghet … con al nono al laghet
tut’ al dè al laghet … con al nono al laghet .

E quand ariva sabet dop mesdè
am toca ad veder cal và al laghet.

ritornello

A voi un gol,a voi un gol,a voi un gol
Se no a stag mel. A voi un gol …